cylinder v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cylinder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cylinder [Brit ˈsɪlɪndə, Am ˈsɪləndər] SAMOST

Prevodi za cylinder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cylinder v slovarju PONS

Prevodi za cylinder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
rotatif(-ive)

Prevodi za cylinder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cylinder iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文