default v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za default v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.default [Brit dɪˈfɔːlt, Am dəˈfɔlt] SAMOST

Prevodi za default v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
default épith

default v slovarju PONS

Prevodi za default v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za default v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

default Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文