disabled v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disabled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.disabled [Brit dɪsˈeɪbld, Am ˌdɪsˈeɪb(ə)ld] SAMOST

II.disabled [Brit dɪsˈeɪbld, Am ˌdɪsˈeɪb(ə)ld] PRID

Prevodi za disabled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

disabled v slovarju PONS

Prevodi za disabled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za disabled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disabled Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

disabled iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za disabled v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文