draughts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za draughts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

draughts [Brit drɑːfts, Am dræf(t)s] SAMOST Brit + v sg (set)

I.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] SAMOST

II.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] PRID attr

III.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft]

Individual translation pairs

Prevodi za draughts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

draughts v slovarju PONS

Prevodi za draughts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za draughts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

draughts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文