fasten v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fasten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.fasten down GLAG [Brit ˈfɑːs(ə)n -, Am ˈfæs(ə)n -] (fasten down [sth], fasten [sth] down)

II.fasten on GLAG [Brit ˈfɑːs(ə)n -, Am ˈfæs(ə)n -] (fasten [sth] on)

III.fasten on GLAG [Brit ˈfɑːs(ə)n -, Am ˈfæs(ə)n -] (fasten on [sth]) fig

I.fasten up GLAG [Brit ˈfɑːs(ə)n -, Am ˈfæs(ə)n -] (fasten up [sth], fasten [sth] up)

Individual translation pairs

Prevodi za fasten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fasten v slovarju PONS

Prevodi za fasten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fasten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fasten Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文