fleet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fleet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi Newspapers

Prevodi za fleet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fleet v slovarju PONS

fleet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文