frost v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za frost v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hoar frost [Brit ˈhɔːfrɒst, Am ˈhɔrˌfrɔst] SAMOST

Prevodi za frost v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

frost v slovarju PONS

Prevodi za frost v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za frost v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

frost Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文