heap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. heap (pile) → heap up

glej tudi heap up

dung heap [Brit ˈdʌŋ hiːp], dunghill [ˈdʌŋhɪl] SAMOST

Prevodi za heap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heap v slovarju PONS

Prevodi za heap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za heap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文