hopeful v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hopeful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hopeful [Brit ˈhəʊpfʊl, ˈhəʊpf(ə)l, Am ˈhoʊpfəl] SAMOST (person)

II.hopeful [Brit ˈhəʊpfʊl, ˈhəʊpf(ə)l, Am ˈhoʊpfəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za hopeful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hopeful v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文