icing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za icing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

icing [Brit ˈʌɪsɪŋ, Am ˈaɪsɪŋ] SAMOST

de-icing [Brit ˌdiːˈʌɪsɪŋ, Am diˈaɪsɪŋ] SAMOST

Prevodi za icing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

icing v slovarju PONS

Prevodi za icing v slovarju angleščina»francoščina

icing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文