ideal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ideal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.ideal [Brit ʌɪˈdɪəl, ʌɪˈdiːəl, Am aɪˈdi(ə)l] SAMOST

II.ideal [Brit ʌɪˈdɪəl, ʌɪˈdiːəl, Am aɪˈdi(ə)l] PRID (all contexts)

Individual translation pairs

Prevodi za ideal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ideal v slovarju PONS

Prevodi za ideal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ideal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ideal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ideal iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文