initiative v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za initiative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

initiative [Brit ɪˈnɪʃətɪv, Am ɪˈnɪʃ(i)ədɪv] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za initiative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

initiative v slovarju PONS

initiative Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文