link v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za link v slovarju angleščina»francoščina

link-up [Brit ˈlɪŋkʌp, Am ˈlɪŋkˌəp] SAMOST

link v slovarju PONS

Prevodi za link v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za link v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

link Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a weak link [or spot] fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文