magic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za magic v slovarju angleščina»francoščina

I.magic [Brit ˈmadʒɪk, Am ˈmædʒɪk] SAMOST

II.magic [Brit ˈmadʒɪk, Am ˈmædʒɪk] PRID

magic v slovarju PONS

Prevodi za magic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za magic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

magic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

that's magic Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文