minimum v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za minimum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.minimum [Brit ˈmɪnɪməm, Am ˈmɪnəməm] SAMOST

II.minimum [Brit ˈmɪnɪməm, Am ˈmɪnəməm] PRID

Prevodi za minimum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

minimum v slovarju PONS

Prevodi za minimum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za minimum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

minimum Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

minimum iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za minimum v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文