moonlight v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moonlight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.moonlight [Brit ˈmuːnlʌɪt, Am ˈmunˌlaɪt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za moonlight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moonlight v slovarju PONS

Prevodi za moonlight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za moonlight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moonlight Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文