Prevodi za operandi v slovarju angleščina»francoščina

modus operandi [Brit ˌməʊdəs ɒpəˈrandiː, ˌməʊdəs ɒpəˈrandʌɪ, Am ˌmoʊdəs ˌɑpəˈrændi, ˌmoʊdəs ˌɑpəˈrændaɪ] SAMOST

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文