operating v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za operating v slovarju angleščina»francoščina

operating [Brit ˈɒpəreɪtɪŋ, Am ˈɑpəreɪdɪŋ] PRID

operating v slovarju PONS

Prevodi za operating v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za operating v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

operating Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

operating iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文