privileges v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za privileges v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

privilege [Brit ˈprɪvɪlɪdʒ, Am ˈprɪv(ə)lɪdʒ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za privileges v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

privileges v slovarju PONS

Prevodi za privileges v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za privileges v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

privileges Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文