propose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za propose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za propose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

propose v slovarju PONS

Prevodi za propose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za propose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

propose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文