reader v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reader v slovarju angleščina»francoščina

e-reader [Brit ˈiːriːdə, Am ˈiˌridər] SAMOST

reader v slovarju PONS

Prevodi za reader v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reader v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文