relevant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relevant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relevant [Brit ˈrɛləv(ə)nt, Am ˈrɛləvənt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za relevant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relevant v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文