roller v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za roller v slovarju angleščina»francoščina

roller-skating [Brit ˈrəʊləˌskeɪtɪŋ, Am ˈroʊlər ˌskeɪdɪŋ] SAMOST

roller v slovarju PONS

Prevodi za roller v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za roller v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

roller Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

roller iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za roller v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文