shelf v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shelf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

shelf <pl shelves> [Brit ʃɛlf, Am ʃɛlf] SAMOST

shelf-ful [Brit ˈʃɛlffʊl, Am ˈʃɛlffʊl] SAMOST

Prevodi za shelf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shelf v slovarju PONS

Prevodi za shelf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shelf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shelf Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be on the shelf Brit, Aus inf (abandoned)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文