spruce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spruce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.spruce up GLAG [Brit spruːs -, Am sprus -] (spruce up [sth/sb], spruce [sth/sb] up)

Prevodi za spruce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spruce v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文