tar v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tar v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.tar <part prés tarring; prét, part passé tarred> [Brit tɑː, Am tɑr] GLAG preh.

Prevodi za tar v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tar v slovarju PONS

Prevodi za tar v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tar v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tar Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to beat the tar out of sb Am inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文