technology v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za technology v slovarju angleščina»francoščina

technology [Brit tɛkˈnɒlədʒi, Am tɛkˈnɑlədʒi] SAMOST

technology v slovarju PONS

Prevodi za technology v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za technology v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

technology Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文