trickle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trickle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.trickle [Brit ˈtrɪk(ə)l, Am ˈtrɪk(ə)l] SAMOST

trickle back GLAG [Brit ˈtrɪk(ə)l -, Am ˈtrɪk(ə)l -]

trickle in GLAG [Brit ˈtrɪk(ə)l -, Am ˈtrɪk(ə)l -]

trickle out GLAG [Brit ˈtrɪk(ə)l -, Am ˈtrɪk(ə)l -]

Prevodi za trickle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trickle v slovarju PONS

Prevodi za trickle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trickle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trickle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文