troops v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za troops v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za troops v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

troops v slovarju PONS

Prevodi za troops v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za troops v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

troops Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文