tuned v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tuned v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tune up GLAG [Brit tjuːn -, Am t(j)un -] musician (tune up [sth], tune [sth] up)

Prevodi za tuned v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tuned v slovarju PONS

Prevodi za tuned v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za tuned v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tuned Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

stay tuned RADIO, TV
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文