unfit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za unfit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.unfit <part prés unfitting; prét, part passé unfitted> [Brit ʌnˈfɪt, Am ˌənˈfɪt] GLAG preh. form

Individual translation pairs

Prevodi za unfit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

unfit v slovarju PONS

Prevodi za unfit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za unfit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

unfit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文