wage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wage v slovarju angleščina»francoščina

I.wage [Brit weɪdʒ, Am weɪdʒ] SAMOST a. wages

wage v slovarju PONS

Prevodi za wage v slovarju angleščina»francoščina

wage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

wage(s)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文