wants v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wants v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. want (desire):

2. want (need):

want inf

want out GLAG [Brit wɒnt -, Am wɑnt, wɔnt -] inf

want in GLAG [Brit wɒnt -, Am wɑnt, wɔnt -] inf

Individual translation pairs
her Ladyship wants you! fig, pej

Prevodi za wants v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wants v slovarju PONS

Prevodi za wants v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

want ad [ˈwɒnt ˈæd, Am ˈwɑ:nt-] SAMOST Am inf

Prevodi za wants v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wants Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文