analyse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za analyse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

analyse [analiz] SAMOST ž

Fraze:

contre-analyse, contranalyse [kɔ̃tʀanaliz] SAMOST ž

auto-analyse <pl auto-analyses>, autoanalyse <pl autoanalyses> [otoanaliz] SAMOST ž

Prevodi za analyse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

analyse v slovarju PONS

Prevodi za analyse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za analyse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

analyse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文