assistance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assistance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assistance [asistɑ̃s] SAMOST ž

1. assistance (secours):

non-assistance [nɔnasistɑ̃s] SAMOST ž

Prevodi za assistance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

assistance v slovarju PONS

Prevodi za assistance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assistance [asistɑ̃s] SAMOST ž

non-assistance <non-assistances> [nɔnasistɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za assistance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assistance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

assistance iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文