célèbre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za célèbre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

célèbre [selɛbʀ] PRID

Prevodi za célèbre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

célèbre v slovarju PONS

Prevodi za célèbre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za célèbre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

célèbre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文