central v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za central v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.centr|al (centrale) <mpl centraux> [sɑ̃tʀal, o] PRID

II.centr|al SAMOST m

III.centrale SAMOST ž

glej tudi École

Prevodi za central v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

central v slovarju PONS

Prevodi za central v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za central v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

central Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文