chocolat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chocolat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chocolat [ʃɔkɔla] PRID inv (couleur)

II.chocolat [ʃɔkɔla] SAMOST m GASTR

III.chocolat [ʃɔkɔla]

IV.chocolat [ʃɔkɔla]

Individual translation pairs

Prevodi za chocolat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chocolat v slovarju PONS

Prevodi za chocolat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chocolat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chocolat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文