experts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za experts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.expert (experte) [ɛkspɛʀ, ɛʀt] PRID

II.expert SAMOST m

III.expert (experte) [ɛkspɛʀ, ɛʀt]

expert-comptable <pl experts-comptables> [ɛkspɛʀkɔ̃tabl] SAMOST m

Prevodi za experts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

experts v slovarju PONS

Prevodi za experts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za experts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

experts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文