explication v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za explication v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

explication [ɛksplikasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za explication v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

explication v slovarju PONS

Prevodi za explication v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

explication [ɛksplikasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za explication v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

explication Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文