mesdames v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mesdames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesdames → madame

glej tudi madame

madame <pl mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

madame <pl mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

cuisse-madame <pl cuisses-madame> [kɥismadam] SAMOST ž

croque-madame, croquemadame <pl croque-madame, croquemadames> [kʀɔkmadam] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za mesdames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesdames v slovarju PONS

Prevodi za mesdames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesdames [medam] SAMOST

mesdames fpl → madame

glej tudi madame

madame <mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

madame <mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

croque-madame [kʀɔkmadam] SAMOST m inv

Prevodi za mesdames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesdames Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文