minutes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za minutes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.minute [minyt] SAMOST ž

2. minute (court moment):

hang on a minute! inf
c'est pas à la minute inf

II.(-)minute COMP

III.minute [minyt]

cocotte-minute® <pl cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] SAMOST ž

Prevodi za minutes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

minutes v slovarju PONS

Prevodi za minutes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za minutes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

minutes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文