parlait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parlait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.parler [paʀle] SAMOST m

III.parler à GLAG preh.

IV.parler de GLAG preh. obj.indir.

1. parler:

3. parler (s'entretenir):

2. parler (s'exprimer):

VI.se parler GLAG povr

glej tudi vache, nuire

I.vache [vaʃ] PRID inf

II.vache de PRID

III.vache [vaʃ] SAMOST ž

IV.la vache MEDMET

V.vache [vaʃ]

VI.vache [vaʃ]

I.nuire [nɥiʀ] GLAG preh. obj.indir.

II.se nuire GLAG povr

III.nuire [nɥiʀ]

franc-parler [fʀɑ̃paʀle] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za parlait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parlait v slovarju PONS

Prevodi za parlait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

IV.parler [paʀle] SAMOST m

franc-parler <francs-parlers> [fʀɑ̃paʀle] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za parlait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parlait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文