préalable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za préalable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.préalable [pʀealabl] PRID

II.préalable [pʀealabl] SAMOST m

III.au préalable PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za préalable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

préalable v slovarju PONS

Prevodi za préalable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za préalable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

préalable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文