signification v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za signification v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za signification v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

signification v slovarju PONS

Prevodi za signification v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za signification v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

signification Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文