sol v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sol [sɔl] SAMOST m

sol-sol [sɔlsɔl] PRID inv

hors-sol <pl hors-sol> [ˈɔʀsɔl] SAMOST m

sol-mer [sɔlmɛʀ] PRID inv

air-sol [ɛʀsɔl] PRID inv

sol-air [sɔlɛʀ] PRID inv

sous-sol <pl sous-sols> [susɔl] SAMOST m

mer-sol [mɛʀsɔl] PRID inv

Prevodi za sol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sol v slovarju PONS

Prevodi za sol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sol Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文