taux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taux <pl taux> [to] SAMOST m

Fraze:

taux de fréquentation THEAT, CINE

Prevodi za taux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taux v slovarju PONS

Prevodi za taux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za taux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

taux iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

taux iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文