slovensko » angleški

imé <-na, -ni, -na> SAMOST n

rìt <ríti, ríti, ríti> SAMOST ž

ríb|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

name = na mene, na:

glej tudi , na

I . na PREDLOG +ak [nà]

pome = po mene, po:

glej tudi po

I . po PREDLOG +ak

II . po PREDLOG +lok

4. po (način):

po
po
po

vame = v mene, v:

glej tudi v

v [ú] PREDLOG

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文