Prevodi za „takle“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

takle → tak 1. :

glej tudi ták

ták <-a, -o> ZAIMEK

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文