Prevodi za „vrsta“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

vŕst|a1 <-e, -i, -e> SAMOST ž

Ali menite, da manjka fraza ali prevod?

Vabilo k izdelavi OD-vnosa.


Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback